Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sidoarjo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sidoarjo

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo Telepon : 031-8921200 / Fax : 031-8921533

Email : sidoarjo.pn@gmail.com

SIPP


Logo Artikel

PENDAFTARAN BADAN HUKUM

Laporan Jumlah Pendaftaran Badan Hukum

{tab=Tahun 2014}

 N o.  B U L A N  J U M L A H

1.  J a n u a r i  135

2.   F e b r u a r i  169

3.   M a r e t  150

4.   A p r i l  113

5.   M e i  127

6.   J u n i  152

7.   J u l i  102

8.   A g u s t u s   102

9.   S e p t e m b e r  171

10.   O k t o b e r  169

11.   N o v e m b e r  128

12.   D e s e m b e r  126

{tab=Tahun 2015}

 N o.  B U L A N  L A P O R A N

1.  J a n u a r i  156

2.   F e b r u a r i  140

3.   M a r e t  163

4.   A p r i l  163

5.   M e i  128

6.   J u n i  126

7.   J u l i  79

8.   A g u s t u s   107

9.   S e p t e m b e r  143

10.   O k t o b e r  140

11.   N o v e m b e r  138

12.   D e s e m b e r  128

{tab=Tahun 2016}

 N o.  B U L A N